Zarząd

Prezes zarządu

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Towarzystwo Konsultantów Polskich

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Wiceprezesi

Stefan Góralczyk

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Marek Grzywacz

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Kamil Wójcik

Stowarzyszenie Włókienników Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Tadeusz Pawłowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Michał Szota

Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów

Adam Baryłka

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowalanych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Jarosław Palenik

Stowarzyszenie N-T Inżynierówi Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Członkowie

Maria Piotrowska-Baran

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Andrzej Barski

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
The Institution of Polish Engineers in Great Britain

Zofia Różycka

Stowarzyszenie Inżynierówi Techników Górnictwa

Danuta Kieljan

Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów

Paweł Staniszewski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Juliusz Talarczyk

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Biuro Zarządu Głównego

Dyrektor Generalny

Mariusz Płaczkiewicz

Rada krajowa

Prezydium

Leszek Bagiński

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Tadeusz Bruzda

województwo pomorskie

Wacław Muzykiewicz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Delegaci do Rady Krajowej

Wiktor Piwkowski

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Bożenna Kawalec-Pietrenko

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Bożena Wnuk

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

Andrzej Englert

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Agata Gomółka

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Kazimierz Pawlicki

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Piotr Szymczak

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Wojciech Urbański

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stanisław Cegielski

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Wiesław Blaschke

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Włodzimierz Kulisz

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Józef Dubiński

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Janusz Szpytko

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Hanna Kwiatkowska

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Stefan Sarna

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Piotr Grygier

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Stanisław Zalejski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Stanisław Petrykowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowalanych

Piotr Janicki

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Stanisław Królikowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Kazimierz Nowak

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Waldemar Wójcik

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Sławomir Pataj

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Janusz Gołos

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Adam Skardowski

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Stanisław Tyszkiewicz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Leszek Bagiński

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Zbigniew Mikołajczyk

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
The Institution of Polish Engineers in Great Britain

Tadeusz Wilczarski

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Andrzej Głębowski

Stowarzyszenie N-T Inżynierówi Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Bronisław Skaźnik

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Adam Błochowiak

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Łukasz Kaczmarek

Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów

Janusz Leśniewski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji

Bogdan Tatarowski

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem

Henryk Paszkowski

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Krzysztof Ruszczyński

Stowarzyszenie Techników Cukrowników

Zbigniew Chachulski

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew

Jan Siuta

Polskie Towarzystwo Historii Techniki

Piotr Matejuk

Polskie Towarzystwo Historii Techniki

Stanisław Downorowicz

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

Czesław Waszkiewicz

Towarzystwo Konsultantów Polskich

Zygfryd Nowak

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Wacław Muzykiewicz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Krzysztof Brzyski

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

Czesław Szczegielniak

województwo dolnośląskie

Andrzej Myśliwiec

województwo kujawsko-pomorskie

Tadeusz Kochanowski

województwo lubelskie

Waldemar Olczak

województwo lubuskie

Mirosław Urbaniak

województwo łódzkie

Jerzy Połomski

województwo małopolskie

Krzysztof Śmiechowski

województwo mazowieckie

Adam Rak

województwo opolskie

Janusz Dobrzański

województwo podkarpackie

Jerzy Mietliński

województwo podlaskie

Tadeusz Bruzda

województwo pomorskie

Edward Then

województwo śląskie

Alfred Zgoda

województwo świętokrzyskie

Andrzej Sawicki

województwo warmińsko-mazurskie

Zbigniew Bajcar

województwo wielkopolskie

Arkadiusz Malkowski

województwo zachodniopomorskie

Andrzej Zieliński

Zrzeszony w SNT

Jan Lewandowski

Zrzeszony w SNT

Wojciech Ratyński

Zrzeszony w SNT