Innowacyjny dostęp do Internetu dla podróżujących do Azji

dodano: Środa, 24/05/2017 22:06


W październiku 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy spółką Naczelnej Organizacji Technicznej - NOT Informatyka a japońską firmą TouYouShokuSan Inc., której celem jest dostarczenie dla Europejczyków podróżujących do Azji łatwiejszego dostępu do Internetu.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu staje się coraz bardziej niezbędną i pożądaną usługą. Dzisiaj mamy zapewniony komfort użytkowania aplikacji on-line na terenie własnego kraju, natomiast bariery kosztów usług roamingu poza terenem Unii Europejskiej stanowią niejednokrotnie o tym, że podróżujący minimalizują kontakt za pośrednictwem Internetu, minimalizując tym samym ponoszone koszty.
Z tego właśnie względu NOT Informatyka Sp. z o. o. , spółka z udziałem Naczelnej Organizacji Technicznej została zaangażowana do wsparcia tworzenia usługi dostępu do Internetu na terenie Azji, która będzie ekonomicznie opłacalna, bezpieczna i bezawaryjna.
Podmiotem partnerskim wdrażającym usługę wraz z Naczelną Organizacją Techniczną jest TouYouShokuSan Inc., firma z ponad 35 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług telekomunikacyjnych na terenie Japonii, Korei Południowej, Chin oraz innych krajów nie posiadających ułatwień w zakresie tranzytu usług roamingowych.

Więcej informacji pod adresem : http://simtel.link


Video