W najnowszym numerze Przeglądu Technicznego

Rok polskiego biznesu?

Z radością przyjąłem informację, że polski rząd chce ogłosić, a w zasadzie już – ustami Pani Premier – ogłosił rok 2017 rokiem polskiego biznesu. Postanowiłem więc posłuchać, jak z tego faktu cieszy się polski biznes. Wybrałem się na doroczną Galę Business Centre Club, która odbywała się w połowie stycznia w warszawskim Teatrze Wielkim. Wysłuchałem wystąpienia prezesa tej skupiającej ogromną masę prywatnych przedsiębiorców organizacji, Marka Goliszewskiego (w przeszłości dziennikarza), wysłuchałem przedstawiciela rządu reprezentującego Ministerstwo Rozwoju oraz bacznie przysłuchiwałem się kuluarowym rozmowom gości, reprezentujących zarówno polskie firmy, jak i przedstawicielstwa firm zagranicznych działających w Polsce.

Wątpię, więc jestem. Gdzie nos, gdzie tabakiera

Wszystko na to wskazuje, że dogadywanie się pozostanie w tym roku jednym z ważniejszych problemów. Objawił się on już dawno, gdy okazało się, że ani niewidzialna ręka rynku, ani widzialna ręka prokuratora wszystkiego nie załatwią i pozostaną obszary, gdzie ludzie się muszą dogadać. Od pewnego czasu problem ten zda się wyraźnie narastać, co jest spowodowane tym, że w warunkach wolności ludzie się upodmiotowili, okrzepli wewnętrznie i nikt dobrowolnie się nie godzi robić za tabakierę.


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Dariusz Wróblewski, Genowefa Zapotoczna-Sytek

Dariusz Wróblewski Brygadier dr inż., absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ma doktorat Akademii Obrony Narodowej, ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie w stanach zagrożeń” w SGSP, krajowe i zagraniczne programy dla wyższej kadry menadżerskiej. Będąc od 2009 r. dyrektorem Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego, dał się poznać jako ambitny menadżer z jasną wizją CNBOP-PIB jako ośrodka wymiany informacji między środowiskiem badawczym a branżą biznesową oraz jako miejsca pozauniwersyteckiej edukacji na rzecz bezpieczeństwa powszechnego i ochrony przeciwpożarowej.


Parlament 500 milionów. Powietrze nad Europą. A na drogach…, Strategia LNG

Powietrze nad Europą Posłowie przegłosowali bardziej restrykcyjne krajowe pułapy zanieczyszczeń powietrza, które sprawią, że będziemy oddychać lepszym powietrzem. Z powodu zanieczyszczeń każdego roku przedwcześnie umiera ok. 400 tys. mieszkańców Unii Europejskiej. Nowe przepisy zobowiązują kraje członkowskie do ograniczenia emisji  dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych (NMVOC), amoniaku oraz drobnych cząstek stałych (o średnicy mniejszej niż 2,5μm), co pozwoli do 2030 r.


Wino dla inżyniera (177). Dobre wina toskańskie

Z Toskanii do Polski trafiają głównie czerwone wina apelacji Chianti (czasem w wersji Chianti Classico DOCG) i supertoskany z etykietą IGT Toscana. Jakość jednych i drugich jest zróżnicowana, ale w każdej z tych grupach można spotkać wina świetne. Czym różnią się te z DOCG od tych z IGT? Najkrócej mówiąc, Chianti Classico DOCG musi być wyprodukowane z winogron zebranych na określonym obszarze, przynajmniej w 80% ze szczepu Sangiovese i starzone co najmniej rok w beczce, natomiast wina IGT Toscana nie podlegają tym sztywnym regułom; mogą być zrobione poza obszarem Chianti (byle w Toskanii!), z różnych szczepów i starzone lub nie.


Giełda wynalazków i projektów. Informatyka po łódzku

W Politechnice Łódzkiej działają dwa znakomite ośrodki technologii cyfrowej: Instytut Informatyki oraz Instytut Informatyki Stosowanej. Pierwszy z nich został założony przez pioniera tej technologii, prof. Edwarda Kąckiego, który niedawno obchodził 60-lecie pracy akademickiej (gratulacje!), w drugim czołową postacią jest prof. Dominik Sankowski, znany z wielu osiągnięć wdrożeniowych.


Filozofia pojęć technicznych (101). Beczka

Wielkie wynalazki są ponadczasowe. Robią takie wrażenie, jakby istniały zawsze ukryte w naturze, a inwencja ludzka wydobyła je tylko i nadała kształt. Umarłe wyjątki, jak np. pergamin czy lokomobila, wydają się być raczej jakąś przesadą, rodzajem hybrydy. Rzecz w tym, że w momencie wejścia do praktyki nikt nie jest w stanie ocenić perspektyw ich żywota. Żywot zwykłej beczki z pewnością jest ponadczasowy.


Wydarzenia

Antysmog debiutuje Małopolska, jako pierwsze województwo w Polsce, doczekała się uchwały antysmogowej, podjętej na podstawie ustawy antysmogowej. Sejmik województwa małopolskiego przegłosował ją jednomyślnie, przy ponadpartyjnym 100% poparciu.W samym Krakowie już od roku obowiązuje osobna uchwała, która zakazuje, począwszy od 2019 r., stosowania wszelkich paliw stałych dla celów grzewczych.


Felieton. Przyjazna administracja na telefon

Od wielu lat słyszymy o budowaniu w Polsce tzw. przyjaznej administracji. Czyli takiej, która pełni usługową rolę dla obywateli, a nie odwrotnie. Metody, jakimi się ją buduje, są rozmaite - szkolenia, konferencje, tworzone dla urzędników instrukcje postępowania z obywatelami. Stopniowo przenosi się do internetu coraz większą liczbę usług administracji, dzięki czemu wiele spraw możemy załatwić bez konieczności wizyty w urzędzie.


Co pan na to, inżynierze? Złoty Kłos 2016

12 stycznia br. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa wręczyło nagrody „Złoty Kłos 2016”. Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. *** Na uroczystości w Warszawskim Domu Technika NOT obecni byli m.in.: Mirosława Jaroszewicz-Łojewska - szef Gabinetu Politycznego MRiRW, Czesław Siekierski - europoseł, Jean-Louis Buer - radca Ambasady Francji, Michał Wójciak - dyrektor Biura Interwencji ARR, Mirosław Mazuruk - prezes Zarządu, dyrektor Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.


Początki piśmiennictwa technicznego (1)

Korzystając z interesujących publikacji, zamieszczonych przed ponad wiekiem, w historycznych numerach 150-letniego „Przeglądu Technicznego” rozpoczynamy nowy cykl artykułów, poświęconych niemal nieznanym lub bardzo mało znanym początkom piśmiennictwa technicznego w Polsce.  


Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa w przepisach prawa budowlanego

W artykule omówiono przepisy prawa regulujące proces budowlany, w zakresie odnoszącym się do obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa lokalizowanych na terenach zamkniętych (ustalonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz lokalizowanych poza tymi terenami. Przedstawione przepisy mają na celu ułatwienie procesu budowlanego na etapie działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz ograniczenie dostępu do informacji związanych z ww. obiektami budowlanymi.

dr inż. Adam Baryłka, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa


Zastosowanie spektrometrii gamma w fizyce plazmy

Numeryczna charakterystyka detektora promieniowania g daje nieograniczone możliwości zastosowania wieloparametrycznych funkcji wydajności rejestracji fotonów. W fizyce plazmy technika aktywacyjna używa spektrometrii promieniowana g jako podstawowego narzędzia badawczego. Wykorzystując obie techniki, zbadano anizotropię i asymetrię radialną emisji neutronów z urządzenia PF-1000. Wykonano i zainstalowano nową diagnostykę neutronowa opartą na reakcji jądrowej wywoływanej przez neutrony w aktywowanej tarczy itrowej. W przypadku tokamaka do badania plazmy zastosowano próbki aktywacyjne o mieszanym składzie wieloatomowym.

dr Sławomir Jednoróg, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie, slawomir.jednorog@ifpilm.pl


Toksykologia żywności

Żywność jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia człowieka. Obecność występujących w niej składników odżywczych warunkuje prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Często zdarza się jednak, że zawarte w niej substancje są szkodliwe lub wręcz niebezpieczne dla zdrowia. Artykuł ten ma za zadanie przybliżenie Czytelnikom podstawowe zagadnienia związane z toksykologią żywności.

mgr inż. Agnieszka Stradecka, absolwentka ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zdrowia publicznego na uniwersytecie w Cranfield. agnieszka.stradecka@gmail.com


Prądochody maszerują

Patrząc przez pryzmat światowych imprez motoryzacyjnych, prezentowanych tam nowości, w tym koncepcji nowych pojazdów, wydawałoby się, iż kwestią krótkiego czasu jest podbój dróg przez różnego rodzaju samochody ekologiczne. Nie jest to jednak prawda. Konieczna jest bowiem budowa ogromnej sieci infrastrukturalnej, potrzebnej do „tankowania” samochodów prądem. A to wymaga dłuższego czasu.

Józef Trzionka


Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w Polsce (cz. II)

Węgiel brunatny jest ważnym surowcem energetycznym wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i przyczyniającym się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie ma wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla z możliwością znacznego jego zwiększenia za 20–30 lat.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, kasztel@agh.edu.pl; dr inż. Miranda Ptak, Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu; mgr inż. Mateusz Sikora, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowieektrycznej i przyczyniającym się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie ma wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla z możliwością znacznego jego zwiększenia za 20–30 lat.


Białka na zamówienie

Znaczenie tego odkrycia dla medycyny można porównać do przełomu, jakie przyniosło odkrycie radu i wykorzystanie promieniotwórczości – tak światowi eksperci oceniają osiągnięcie naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

Orena Fober


Seniorzy w awangardzie

Seniorze, idziesz do lekarza i czekając na wizytę, spędzasz kilka godzin w przychodni, czy też wolisz zbadać się sam w domu? Włączasz tablet, wybierasz urządzenie, a o wynikach informowany jest twój lekarz rodzinny. Taki wybór mają od niedawna niektórzy łódzcy pacjenci.

oprac if na podst. materiałów Nauka w Polsce oraz Comarch


COP-owy plan Kwiatkowskiego

Gdy studiuję plan zrównoważonego rozwoju Polski wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jako historyk gospodarczy porównuję go do planów realizowanych przez mojego mistrza, inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, do jego doświadczeń. Mija właśnie 80 lat od rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, przy którym rola Kwiatkowskiego była decydująca.

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski


TIPO-wy Fiat

Firma Fiat, działająca obecnie w ramach włosko–amerykańskiego koncernu Fiat Crysler Automobiles, przyzwyczaiła nas w ostatnich latach do wypuszczania na rynek aut kompaktowych o stosunkowo małych gabarytach. Takie samochody w stylu „500” są produkowane w fabryce w Tychach oraz w Serbii.

Henryk Piekut


Wystawa nie z tej Ziemi

„Gateway to Space” to wystawa największych na świecie zbiorów radzieckich i amerykańskich eksponatów związanych z eksploracją Kosmosu.

Jerzy Bojanowicz


Konkurują z najlepszymi, wymagającym sprzedają

Systematycznie docierają do nas reklamy japońskich wytworów techniki, z których wynika, że ich produkty są najwyższej jakości, trwałe, ekonomiczne w eksploatacji i mają same zalety. Nic dziwnego, że gdy informuję jakiegoś inżyniera lub ekonomistę, że w Polsce, a konkretnie w Rawie Mazowieckiej funkcjonuje firma produkująca maszyny odnoszące sukcesy nawet w… Japonii, a niemieccy eksporterzy włączyli je do swoich zestawów, to rozmówca robi duże oczy. A to jednak prawda. Firmą taką jest spółka METALBUD założona przez Henryka Nowickiego.

Henryk Piekut


Dyktat inwestorów i dziwne wymogi

Z mgr. inż. Józefem Zubelewiczem, członkiem Zarządu ERBUD SA, rozmawia Henryk Piekut


Czy C-Gen wycieknie za granicę?

W Polsce ma miejsce pełzający kryzys energetyczny. Z wielu różnych przyczyn - ekonomicznych, technicznych czy ekologicznych grozi nam uzależnienie energetyczne od innych, a więc utrata podstawy bezpieczeństwa gospodarczego. Odpowiedzialny za to jest węgiel, a raczej wieloletnie zaniedbanie technologii jego wykorzystania. Istnieją jednak już koncepcje, które mogą odwrócić to zagrożenie. Jedną z najciekawszych jest C-GEN.

Zygmunt Jazukiewicz


Dobra nauka zawsze się przyda

Z prof. dr. hab. Maciejem Żyliczem, prezesem Zarządu obchodzącej w minionym roku 25-lecie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozmawia Jerzy Bojanowicz.