W najnowszym numerze Przeglądu Technicznego

Komu wierzyć ?

Oprócz wielu kryzysów, jakie przychodzi nam obecnie przeżywać wcale niebagatelnym jest upadek autorytetów. W czasach dynamicznego rozwoju nauki i techniki jest to zjawisko zaskakujące. Cywilizacja informacyjna spowodowała, iż jesteśmy nieustannie bombardowani ogromem informacji, dlatego coraz trudniej znaleźć w nich te właściwe. W zrozumieniu zachodzących wokół nas zjawisk oraz w wyborze wiarygodnych informacji chętnie skorzystalibyśmy z opinii niezależnego, wiarygodnego autorytetu w danej dziedzinie. Niestety trudno go znaleźć. Dotyczy to nie tylko polityki, ale także nauki.

Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie – przykład audytu energetycznego przebudowy budynku do poziomu niskoenergetycznego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynk

W artykule przedstawiono problemy, na jakie natrafiają projektanci, chcąc zrealizować postanowienia dyrektywy 2010/31/UE o charakterystyce energetycznej budynków z 19.05.2010r oraz polskich przepisów z niej wynikających, w odniesieniu do budynków o dużej kubaturze wewnętrznej w stosunku do ich powierzchni o regulowanej temperaturze. Przeprowadzono analizę rozwiązań technicznych na konkretnym przykładzie i wykazano, że ich zastosowanie nie tylko pozwoli na spełnienie tych wymagań po roku 2020, ale również umożliwi wykorzystanie nadwyżki energii produkowanej w budynku do zasilania innego obiektu.

mgr inż.Tomasz Sumera, audytor energetyczny KAPE


Wątpię, więc jestem. Głos natury

Jak każdy człowiek po maturze wiem, że życie jest formą istnienia białka, ale jeśli w kominie czasem coś załka, też nie robię rabanu. Wiem bowiem, że w życiu zdarzają się rzeczy o których się filozofom nie śniło. Na gruncie wyłącznie materii wszystkiego wyjaśnić się nie da. Jak, dla przykładu, wyjaśnić – licząc jedynie armie, czołgi i armaty - dlaczego maleńka Finlandia w 1939 r.


Recenzja PT. Życie w związku z ekologią

Dotarły do nas dwie publikacje prof. Jana Siuty: „Inżynieria ekologiczna w mojej działalności” oraz „Moje poznania, działania i doznania”. Nie są to nowości, ale  książki warte przypomnienia, bo niezwykłe; pozwalają lepiej zrozumieć sens i cel pracy inżyniera środowiska, ponieważ profesor – wybitny twórca tej dziedziny ( współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej oraz wieloletni przewodniczący Komitetu kształtowania i Ochrony Środowiska NOT) opisuje w nich głównie własne doświadczenia życiowe, w których życie osobiste splata się z zawodowym.


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Kazimierz B. Pióro, Bronisław Fr. Puczel

Kazimierz B. Pióro Inżynier budownictwa drogowo- mostowego po Politechnice Warszawskiej, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, pomysłodawca i współorganizator prelekcji branżowych oraz spotkań integrujących środowisko drogowe. Inspektor nadzoru, kierownik budowy, koordynator projektów unijnych zakończonych sukcesami. Autor konkursów infrastrukturalnych.


Recenzja PT. Sztafeta gospodarności

W urzeczywistnienie idei COP zaangażowane były wszystkie – zwalczające się na co dzień – obozy polityczne II RP. Budowa COP miała jak żadna dotąd idea zjednoczyć cały naród. W szopce noworocznej w 1939 r. na melodię „O mój rozmarynie” śpiewano: O konsolidacjo, rozwijaj się, /o konsolidacjo rozwijaj się,/ Pójdę do ludowców i do narodowców, zapytam się/ (.


Parlament 500 milionów. Kurczenie emisji

Posłowie poparli zaostrzenie limitów emisji gazów cieplarnianych na unijnym rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej roczna liczba wydawanych uprawnień od 2021 r. ma zostać zmniejszona o 2,2%. Ograniczeniom ma towarzyszyć wsparcie innowacji niskoemisyjnych. Proponowane rozwiązania są konsekwencją zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu.


Wino dla inżyniera (180). Kartka z pamiętnika (1)

Poniedziałek Dziś do pracy - długi dojazd i powrót samochodem, więc o winie aż do późnego popołudnia nie mogło być mowy. Ale już przy obiado-kolacji - to co innego! Znalazłem w lodówce resztkę argentyńskiego malbeka z niedzielnego obiadu (był stek z polędwicy - mniam,mniam!) i postanowiłem skończyć tę butelkę. Wprawdzie do ośmiornicy pasowało mocno średnio (znacznie gorzej niż mógłby np.


Giełda wynalazków i projektów. Kości spod prasy

Badania i technologie wykorzystujące wysokie ciśnienia okazały się niezwykle owocne w bardzo wielu dziedzinach. Dzięki temu Instytut Wysokich Ciśnień PAN zdobył sobie od powstania w 1972 r. bardzo wysoką pozycję w gronie polskich jednostek badawczych. Wyraża się to choćby faktem przyznania IWC aż dwóch tytułów Centrów Doskonałości przez Komisję Europejską. Obecnie Instytut uczestniczy w kilkunastu projektach badawczych programów ramowych Unii Europejskiej i w projektach NATO.


Filozofia pojęć technicznych (104). Buty

Obuwnictwo  bogate jest w każdym języku w wyjątkowo zróżnicowaną terminologię, zarówno pochodzenia rodzimego jak obcego. Dowodzi to faktu, że szlachetne rzemiosło szewskie żywo rozwijało się w każdej cywilizacji od jej początków. Według popularnych przekonań domeną europejskiej starożytności były sandały, co nie jest ścisłe, bo pogoda nie zawsze sprzyjała i niezbędne były porządne okrycia stóp, zwłaszcza u chłopów i żołnierzy.


Felieton. Małym trudniej o zamówienia

Dużo mówi się w ostatnich latach o sukcesach polskich informatyków, media chętnie opisują polskie firm informatyczne, które z powodzeniem i bez kompleksów wchodzą na międzynarodowe rynki. Sukcesy cieszą, nie można jednak zapominać, że jeśli chcemy zrealizować ambitne plany stworzenia w Polsce prężnego sektora ICT, opartego na MŚP, musimy stworzyć warunki dla jego rozwoju.


Co pan na to, inżynierze? 15 lat Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa obchodzi Jubileusz. Została powołana mocą ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Jej organizatorami byli działacze kilku stowarzyszeń Federacji SNT NOT – przede wszystkim Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz m.in. PZiTS, SEP, SITKom, których członkowie byli żywo zainteresowani warunkami prawnymi i merytorycznymi pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Wydarzenia

Złoty Inżynier „PT” „Człowiekiem Roku” W marcu rozstrzygnięty został konkurs „Gazety Krakowskiej” na „Człowieka Roku 2016”. Został nim prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz z AGH, czlonek rzeczywisty PAN, wybitny informatyk, automatyk i biocybernetyk, doktor h.c. 12 uniwersytetów, niestrudzony popularyzator wiedzy technicznej w prasie, radiu i tv.


Zadanie rządowe jako instrument formalno-prawny w procedurze uzyskiwania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego (cz.III)

Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, prawdopodobieństwo przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru. Dzieje się tak, pomimo iż wydobywanie kopalin stanowiących własność górniczą, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami, stanowi cel publiczny. Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczo-energetycznego w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych, przy negatywnym stanowisku samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wymaga zdecydowanego wsparcia od strony rządowej w postaci przyjęcia do realizacji zadania rządowego wpisanego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,

dr Miranda Ptak, Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,

mgr inż. Mateusz Sikora, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.


Ten, który dał nam skrzydła...

- Głównie Panu zawdzięczamy wszystko to czym się szczyci polska myśl konstrukcyjna. Pan przypiął nam do ramion skrzydła. Te słowa gen. broni Jerzego Gotowały, dowódcy polskiego lotnictwa w latach 1990-95 skierowane były do profesora Tadeusza Sołtyka.

Marek Bielski


Jak gasła „ISKRA”

Polscy lotnicy wojskowi przez ponad 20 lat zabiegali, aby samolot TS-11 Iskra mógł przejść do historii, a instruktorzy w Szkole Orląt w Dęblinie mogli szkolić następne roczniki podchorążych, wykorzystując, nowoczesny system, zawierający samoloty, infrastrukturę na ziemi, symulatory i procedury.

Maciej Kamyk


Kobieca rewolucja

Akcja „Dziewczyny na politechniki!” i jej młodsza siostra „Dziewczyny do ścisłych!” skutecznie przełamały stereotyp w myśleniu o wykształceniu i zachęciły uczennice do podejmowania studiów technicznych i ścisłych. Jest to pierwszy, pionierski i zarazem największy projekt promujący kierunki inżynierskie wśród młodych kobiet nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Irena Fober


Złota Gala na koniec Jubileuszu

Tak się złożyło, że ubiegłoroczna XXII Gala „Złoty Inżynier” otwierała obchody pięknego jubileuszu 150 – lecia „Przeglądu Technicznego”, a tegoroczna XXIII Gala zakończyła te obchody, których kulminacja miała miejsce w listopadzie 2016 r.

Henryk Piekut