W najnowszym numerze Przeglądu Technicznego

Informacja, ale jaka?

Termin „społeczeństwo informacyjne” pewien Japończyk wprowadził już w 1963 r., by uzasadnić ideę narodowego planu modernizacyjnych przekształceń społecznych. Obecna nazwa Światowego Dnia Telekomunikacji jako Dnia Społeczeństwa Informacyjnego jest inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU nie ma zamiaru rezygnować z członu „Telekomunikacji” w nazwie). Jednak od lat punkt ciężkości obchodów przesuwa się coraz bardziej od zagadnień łączności do problemów operowania technologią cyfrową.

Wydarzenia

Trzech do ECO-Mobilności Prezydenci Rzeszowa, Katowic i Łodzi podpisali list intencyjny sprawie realizacji nowej koncepcji transportu miejskiego „ECO-Mobilność" autorstwa zespołu prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Choromańskiego z Politechniki Warszawskiej. Pojazdy według jego projektu są napędzane energią elektryczną, są inteligentne i autonomiczne, poruszają się bez udziału motorniczego, są zintegrowane z technologią pojazdów torowych.


Wątpię, więc jestem. Kwiatki polskie

Był czas, gdy o Rzeczypospolitej mówiło się, że nie rządem stoi i to mówiło się nie ze wstydem, ale wręcz z pewną dozą chełpliwości. Znaczyło to bowiem, że w odróżnieniu od innych krajów nasza siła brała się nie z władzy, lecz z wolności. W razie potrzeby stawali w pospolitym ruszeniu wolni obywatele, stawali dzielnie, bo wolność motywowała bardziej niż żołd.


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Janusz Kotowicz, Wojciech Żurowski

Janusz Kotowicz Prof. dr hab. inż. mechanik-energetyk, absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej, od września 2016 r. pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej. Od 2008 r., przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. W lipcu 2012 r. odebrał z rąk Premiera i Ministra NiSW dyplom dla „Najlepszego Wydziału w Polsce kształcącego na kierunku Inżynieria środowiska”, a w 2015 roku „Perspektywy” uznały ten kierunek za najlepszy w kraju.


Parlament 500 milionów: Bezpieczna medycyna. Uczciwe materiały

Bezpieczna medycyna Po skandalach związanych z implantami piersi i stawu biodrowego, nowe, zaostrzone przepisy mają wymóc zgodność wyrobów medycznych z normami unijnymi. Bardziej rygorystyczne będą też wymogi dotyczące informacji oraz standardów etycznych diagnostyki medycznej stosowanej podczas testów ciążowych i badań DNA. - Zaostrzyliśmy wymagania wobec organów certyfikujących wyroby medyczne i będziemy domagać się, aby produkty wysokiego ryzyka, jak implanty piersi, bioder, rozruszniki serca czy pompy insulinowe, zanim trafią na rynek, były poddawane dodatkowym testom - wyjaśnia posłanka sprawozdawczyni Glenis Willmott (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, WB).


Wino dla inżyniera (182). Kilka łyków szampana

                                                Już samo brzmienie słowa „szampan" przyprawia wiele osób o dreszczyk emocji, a cóż dopiero kontakt z tym perlistym trunkiem w kieliszku! Szampan jawi się większości z nas jako coś trudno osiągalnego, luksusowego, prestiżowego, nadającego się (również z powodu ceny) tylko na specjalne okazje.


Giełda wynalazków i projektów. Chipy, które leczą

Technika medyczna weszła w obszar zainteresowań wielu jednostek badawczych w kraju, ale jedynym ośrodkiem, wyłącznie się nią zajmującym, jest Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu, który niebawem będzie obchodził 50-lecie. Jego szef, dr hab. inż. Adam Gacek, jest autorem lub współautorem 14 patentów w technice cyfrowej i inżynierii biomedycznej oraz laureatem 15 nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych za działalność naukową i innowacyjną.


Filozofia pojęć technicznych (106). Plastik

Jednym z paradygmatów współczesności jest poprzedzanie techniki przez naukę. Nauka odkrywa prawa ogólne, stwarzając wiele możliwości, które następnie wykorzystuje technika. Dzisiaj inżynier musi poznać podstawy teorii naukowej i wbija się mu w głowę, że nie można ich ominąć. Ale nie zawsze tak było. Co najmniej do końca XIX w. drogi rozwoju tych dziedzin nie pokrywały się.


Felieton. Co my wiemy o podatkach?

Przy okazji składania rocznych deklaracji podatkowych, Ministerstwo Finansów we współpracy z TVP już po raz trzeci zorganizowało „Wielki Test o Podatkach”. W studiu, na pytania dotyczące podatków odpowiadały m.in. gwiazdy estrady, filmu, sportowcy i dziennikarze, próbując udowodnić, że o podatkach można mówić z humorem i dystansem. Oczywiście celem „Wielkiego Testu” nie są żarty z płacenia podatków.


Przyjazna dłoń automatu

Jeśli wierzyć organizatorom tegorocznych Targów Automaticon (XXIII edycja, 14-17 marca), to głównym ich problemem jest narastająca konkurencja imprez mających w tytule automatykę, robotykę, sterowanie, pomiary, systemy IoT, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nie ma jednak realnych powodów do narzekań, ponieważ  fala automatyzacji „unosi wszystkie łodzie". Hale Expo XXI niemal szczelnie wypełniły rozwiązania ponad 700 firm (309 wystawców). jaz


Pierś pod elektronami

Złośliwe komórki nowotworowe, które pozostały w ciele pacjenta po usunięciu guza, można skutecznie niszczyć już w trakcie operacji. Jedną z najnowocześniejszych metod walki z nowotworami złośliwymi, stosowaną przez kilka ośrodków onkologicznych w Polsce, jest napromienianie pola operacji w końcowej fazie usuwania guza. if


Temperatura raka

Niemal w każdej domowej apteczce znajdziemy termometr paskowy, który przyłożony do czoła, wskazuje gorączkę. A gdyby tak każda kobieta miała podobny tester, który przyłożony do piersi, da odpowiedź, czy pierś jest zdrowa czy też zaczyna się w niej rozwijać rak?

Irena Fober


Legnicki węgiel brunatny to skarb czy przekleństwo dla tej Ziemi? cz. I

W artykule przedstawiono analizę obecnego i przyszłego stanu branży węgla brunatnego w Polsce z pokazaniem ewentualnych scenariuszy rozwoju w horyzoncie czasowym do 2050 r. Omówiono stan zasobów węgla brunatnego w rejonie Legnicy wraz z podaniem uwarunkowań co do jego przyszłościowego wykorzystania w energetyce i w zgazowaniu naziemnym. Autorzy zwracają się z apelem do stron odpowiedzialnych za ewentualne przyszłościowe decyzje co do zagospodarowania bardzo bogatych legnickich złóż węgla brunatnego, a w tym o racjonalną analizę problemu zbudowania „drugiej nogi biznesowej” dla KGHM Polska Miedź S.A. i Dolnego Śląska.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,

dr Miranda Ptak, Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu


Zanieczyszczenia fizyczne: zagrożenia dla ekosystemów śródlądowych

Artykuł omawia wpływ zanieczyszczeń fizycznych na stan wód śródlądowych oraz zamieszkujących je populacji zwierząt. Organizmy bytujące w wodach słodkich są wrażliwe na hałas, sztuczne oświetlenie nocą i nadmierne zmętnienie wody. W artykule przedstawione zostały akty prawne normujące poziomy zanieczyszczeń fizycznych w polskich wodach, a także sposoby zmniejszania presji czynników szkodliwych na środowisko.

mgr inż. Agnieszka Stradecka, absolwentka ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zdrowia publicznego na uniwersytecie w Cranfield (Wielka Brytania).


Struktura sprzedaży silosów zbożowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Przeanalizowano główne kierunki produkcji ziarna zbóż w Polsce. Na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego dokonano analizy sprzedaży silosów zbożowych z uwzględnieniem ich ładowności. Wyniki przedstawiono na mapkach geograficznych i w formie diagramów. Stwierdzono wysoki udział w sprzedaży (pod względem liczby sztuk i sumarycznej pojemności) silosów o ładowności w granicach od 20 do 100 t ziarna.

dr inż. Lesław Janowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji

dr hab. inż. Monika Janowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności


Przewaga dzięki technologii

Od dłuższego już czasu samochody Renault imponują technologią i elektroniką. Ostatnio na rynku pojawiło się kilka nowych modeli Megane, nowy Talisman, a uzupełnia je SUV Kadjar.

Józef Trzcionka


Długie czekanie na atom

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce cieszy się coraz większym poparciem społecznym – oświadczył na konferencji „Promieniujemy na całą gospodarkę. Polski przemysł dla energetyki jądrowej” Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Marek Bielski


Zaścianki czy metropolia?

Legionowo to 54-tysięczne miasto, o największej gęstości zaludnienia w Polsce, położone 22 km od centrum Warszawy i doskonale z nią skomunikowane. Na 1 mieszkańca przypada prawie dwa razy mniejszy dochód niż w gminie warszawskiej, jedną trzecią stanowią dotacje i subwencja oświatowa. Znaczna część mieszkańców codziennie dojeżdża do pracy i nauki w stolicy. Należałoby oczekiwać, że gmina doceni rolę ścisłego związku ze strukturą znacznie bogatszą, o szerokich perspektywach typowych dla metropolii, tzn. żywych kontaktach biznesowych, naukowych, kulturalnych z Europą, ze światem.

Zygmunt Jazukiewicz


Nie czekając na zmianę klimatu

Zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast, kondycję ekonomiczną państw, a także na jakość życia (w polskich miastach mieszka ponad 60% populacji kraju). W przystosowaniu się do nich mają pomóc dwa projekty.

Jerzy Bojanowicz


Żeglugowe progi i bariery

Z Leszkiem Bagińskim, prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


Robopszczoła pracuje z miotełką

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej mają powód do dumy: B-Droid w semestrze letnim celująco zaliczył swój pierwszy egzamin, samodzielnie zapylając truskawki i czosnek.

Irena Fober


Perspektywy technologii 5G

Na początku lat 90. pierwsi operatorzy i dostawcy radiowego sprzętu telekomunikacyjnego opracowali zasady budowy sieci w technologii 2G. Od tego czasu standardy te ewaluowały do technologii 3G oraz 4G, udostępniając użytkownikom coraz wyższą jakość usług głosowych, transferu danych oraz wideo. W przypadku standardu 5G jest inaczej.

Martin Mellor, Arkadiusz Tracz - Ericsson


Nowy paradygmat programowania

Sztuczna inteligencja to typ oprogramowania. Jego cechy funkcjonalne w pełni uzasadniają nazwę. Zmieni ono świat nauki i techniki, zmieni też kształt ustrojów społeczno-politycznych i sposób życia ludzi.

dr inż. Jarosław Tworóg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji


Bezpieczne dane

Wypowiedź prof. dr. hab. inż. Mariana Nogi, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, profesora w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, członka Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.


Dajmy radę masie danych

Rozmowa z dr. inż. Piotrem Szymczakiem, prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich