Komisja
Odznaczeń i konkursów

Komisja FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora

  • Skład prezydium
  • mgr inż. Kamil Wójcik
  • prof. dr hab. inż. Łukasz KACZMAREK
  • dr inż. Radosław SEKUNDA
  • Skład prezydium
  • Przewodniczący
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Sekretarz

Osoby odpowiedzialne za działanie komisji